morālā poha dzīves garumā - [entries|archive|friends|userinfo]
ziimogvasks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 15th, 2012|11:50 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
pirmā brīvdiena bija ar pieņemamu noslēgumu (nedaudz alus kolhozā)
linkAtstaat ziimogu