zefirss' Journal - Day

Thursday, September 13, 2007

1:59PM

Daudzpunktes vietā daudz izdevīgāk un ekonomiskāk ir lietot divpunkti.
Sādi..

Current mood: hyper
Current music: jakatta- American Beauty
(comment on this)
Previous day (Calendar) Next day