монохромов [entries|archive|friends|userinfo]
монохромов

[ website | flickr ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

metāls & hlorofils [Oct. 15th, 2018|03:09 pm]
[Tags|, , , , , , ]

rait klik → vjū imidž = full rezolušn
link2 comments|post comment

rūsa & čiekurs [Oct. 15th, 2018|03:03 pm]
[Tags|, , , , , , ]
rait klik → vjū imidž = full rezolušn

linkpost comment

mušu marcipāns [Oct. 11th, 2018|12:57 am]
[Tags|, , , ]
[music |ground zero - consume red]rait klik → vjū imidž = full rezolušn

link1 comment|post comment

nakts pacelšanās [Sep. 27th, 2018|06:19 pm]
[Tags|, , , ]
[music |merzbow - kibako]
rait klik → vjū imidž = full rezolušn

link6 comments|post comment

krēslas pēdējās minūtes [Sep. 14th, 2018|01:30 pm]
[Tags|, , , , , ]
[music |merzbow - sha mo 3000]rait klik → vjū imidž = full rezolušn

link7 comments|post comment

praying centipede [Sep. 9th, 2018|04:44 pm]
[Tags|, , , , , ]
[music |Jyotsna Srikanth]rait klik → vjū imidž = full rezolušn

linkpost comment

rast [Sep. 5th, 2018|10:00 pm]
[Tags|, , , , ]
[music |A. Ataev - turkmen folk melodies LP]rait klik → vjū imidž = full rezolušn

linkpost comment

brihaspativaravakars [Sep. 4th, 2018|09:48 pm]
[Tags|, , , , , ]
[music |ram narayan]rait klik → vjū imidž = full rezolušn

link1 comment|post comment

tur [Sep. 1st, 2018|04:08 pm]
[Tags|, , , , , ]
[music |Hector Zazou & Swara]rait klik → vjū imidž = full rezolušn

linkpost comment

batman trusts billy [Aug. 31st, 2018|03:55 pm]
[Tags|, , ]
[music |brij narayan]rait klik → vjū imidž = full rezolušn

link4 comments|post comment

trubas virs [Aug. 31st, 2018|03:36 am]
[Tags|, , , , ]
[music |Annaseid Annamuradov]rait klik → vjū imidž = full rezolušn

linkpost comment

elektriskā ģeometrija [Aug. 27th, 2018|03:36 am]
[Tags|, , , , ]
[music |mogubai kurdikar]rait klik → vjū imidž = full rezolušn

link4 comments|post comment

ielu okultisms [Aug. 27th, 2018|12:50 am]
[Tags|, , , , ]
[music |mahmud mirza - rāga kafi]


svehtdienā pēc božņīcas visi bērni dodas uz 5. gada parku zīmēt ar krītiņiem uz asfalta!
šovakar mēs ar jz. kants un rufusu bijām liecinieki tam, kā attēlā redzamais jaunietis gatavojās savervēt viesstrādniekus no otras puses. un pieraksti viņam bija blociņā, nevis mobilā (sic!).

link2 comments|post comment

mežs salūza [Aug. 24th, 2018|03:45 am]
[Tags|, , , ]
[music |allauddin khan]


rait klik → vjū imidž = full rezolušn

linkpost comment

veci, krāsaini indiāņi [Aug. 22nd, 2018|02:16 pm]
[Tags|]
[music |ashtray navigations: aim to get beyond nihilism by revaluing]

20 Beautiful colorized photos of Native Americans in the late 19th & early 20th centuries
linkpost comment

zemūdens vintāža [Aug. 20th, 2018|01:20 pm]
[Tags|, , ]
[music |Patri Satish & Shri Radhakrishnan]


biedra vectēva 60. gados pašrocīgi izgatavots zemūdens korpuss fotōaparātam smena-2. visas kontrōles joprojām funkcionē, tomēr pagaidām to neviens vēl nav riskējis iegremdēt.

rait klik → vjū imidž = full rezolušn

link1 comment|post comment

mitternacht fischerei [Aug. 18th, 2018|12:18 am]
[Tags|, , , ]
[music |yunus hussain khan]


vakarnakht ostā žurkas bija krietni aktīvākas par makšķerniekiem.

rait klik → vjū imidž = full rezolušn

link12 comments|post comment

pirms lietus [Aug. 16th, 2018|07:14 pm]
[Tags|, , , , ]
[music |Hands On’Semble]


rait klik → vjū imidž = full rezolušn

linkpost comment

fotōizrakumi [Aug. 12th, 2018|09:07 pm]
[Tags|]
[music |Rubaba Moradova]

Rare Photos of the First Australasian Expedition to Antarctica in 1911 Have Been Discovered
linkpost comment

vecais un jaunais kreisais krasts [Aug. 11th, 2018|11:23 pm]
[Tags|, , , , , ]
[music |ashtray navigations - ink clouds and axe revealer]


rait klik → vjū imidž = full rezolušn

linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]