монохромов [entries|archive|friends|userinfo]
монохромов

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

zemūdens vintāža [Aug. 20th, 2018|01:20 pm]
[Tags|, , ]
[music |Patri Satish & Shri Radhakrishnan]


biedra vectēva 60. gados pašrocīgi izgatavots zemūdens korpuss fotōaparātam smena-2. visas kontrōles joprojām funkcionē, tomēr pagaidām to neviens vēl nav riskējis iegremdēt.

rait klik → vjū imidž = full rezolušn

link1 comment|post comment

mitternacht fischerei [Aug. 18th, 2018|12:18 am]
[Tags|, , , ]
[music |yunus hussain khan]


vakarnakht ostā žurkas bija krietni aktīvākas par makšķerniekiem.

rait klik → vjū imidž = full rezolušn

link12 comments|post comment

pirms lietus [Aug. 16th, 2018|07:14 pm]
[Tags|, , , , ]
[music |Hands On’Semble]


rait klik → vjū imidž = full rezolušn

linkpost comment

fotōizrakumi [Aug. 12th, 2018|09:07 pm]
[Tags|]
[music |Rubaba Moradova]

Rare Photos of the First Australasian Expedition to Antarctica in 1911 Have Been Discovered
linkpost comment

vecais un jaunais kreisais krasts [Aug. 11th, 2018|11:23 pm]
[Tags|, , , , , ]
[music |ashtray navigations - ink clouds and axe revealer]


rait klik → vjū imidž = full rezolušn

linkpost comment

industriālās dzērves [Aug. 9th, 2018|12:33 am]
[Tags|, , , , ]
[music |Farhang Sharif]


rait klik → vjū imidž = full rezolušn

link4 comments|post comment

jaunie brēmenes muzikanti [Aug. 9th, 2018|12:21 am]
[Tags|, , ]
[music |mbongwana star]


Maarten Vanden Eynde - Pinpointing Progress.
iz RIBOCA apcirkņiem.

rait klik → vjū imidž = full rezolušn

linkpost comment

skudras gana laputis [Aug. 7th, 2018|01:00 am]
[Tags|, , , ]
[music |kinichi nakanoshima - midare]

link2 comments|post comment

svehtdienas rihts [Jul. 30th, 2018|11:39 pm]
[Tags|, , , ]
[music |nordub]


ar velō ceļā no garkalnes uz rīgām 5:41am
link2 comments|post comment

Lamine Cissokho @ Kalnciema Kvartāls 2018.06.29. [Jul. 30th, 2018|01:52 am]
[Tags|, , , , , , ]
[music |burnt friedman]


+29 )
link3 comments|post comment

cilvēki ilgtermiņā [Jul. 27th, 2018|06:06 pm]
[Tags|, , , , ]
[music |Namgyal Lhamo - aima gangri]

link4 comments|post comment

starpdimensiju kontakts nodibināts [Jul. 27th, 2018|05:36 pm]
[Tags|, , , ]
[music |Matthias Frey & Basem Darwisch]

linkpost comment

sports svētdien 5:27 [Jul. 27th, 2018|08:22 am]
[Tags|, , ]
[music |Rajeev Taranath]

linkpost comment

fayah pon da gaujah [Jul. 25th, 2018|10:08 pm]
[Tags|, , , ]
[music |Sardar Khansahib Dehliwale]


+7 )
linkpost comment

vakars uz garezera [Jul. 24th, 2018|07:02 pm]
[Tags|, , ]
[music |Naseeruddin Sami]

link2 comments|post comment

vaivariņu velns [Jul. 23rd, 2018|06:51 am]
[Tags|, , , , , ]
[music |Munira Khatoon]

link1 comment|post comment

ārōns saka: sieg meow! [Jun. 27th, 2018|09:03 pm]
[Tags|, , , , , , , ]
[music |ifriqiyya electrique]

link3 comments|post comment

purvciems agrā pavasarī '89 vai '90 [Jun. 25th, 2018|07:50 pm]
[Tags|, , , , , , , ]
[mood |doom & gloom]
[music |Ambarchi / O'Malley / Dunn - Temporal, Eponymous]


uzņemts no 17. stāva kāpņutelpas pie u/v minska.

+7 )
link5 comments|post comment

lineāras dzīvības formas [Jun. 20th, 2018|04:14 am]
[Tags|, , , ]
[music |nsrd - ziemeļbriežu pajūgā pa rīgas jūras līci]

linkpost comment

85 [Jun. 15th, 2018|05:25 pm]
[Tags|, , , , , ]
[music |va - ethiopie - polyphonies des dorzé]


+1 )
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]