монохромов [entries|archive|friends|userinfo]
монохромов

[ website | flickr ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Саня [Feb. 17th, 2019|01:33 am]
[Tags|, , , , , ]
[music |Fu Xuezhai - Pu'an zhou]


link1 comment|post comment

metalurģiskā jaunatne 20.gs beigās: birža un perifērija 1. sējums [Jan. 11th, 2019|10:22 pm]
[Tags|, , , , , , , , , ]
[music |hiroshi hasegawa - black buddha in the sun]

izlases kadri no '94 - '95 gadam, attēlu kvalitāte ir kāda tā ir, te papildus svema filmu asuma īpatnībām talkā nāk dzērieni, jo toreiz vēl likās, ka garšo rūgstošie un destilētos arī nebija pieņemts smādēt. no tā arī vietām savdabīgais kadrējums :)
var lādēties ilgāk, jo fotō ir lielizmēra, ja gadījumā kam ir vēlme sevi/tuvākos skatīt tuvplānā (rait klik → vjū imidž = full rezolušn)
kautkad sekos turpinājums: birža, veldze, koncerti).


+22 )
link4 comments|post comment

akmeņainais otrdienas vakars [Dec. 1st, 2018|11:57 pm]
[Tags|, , , , ]
[music |Abhishek Borkar - rāga bhimpalas]


rait klik → vjū imidž = full rezolušn

linkpost comment

plaisa novembrī [Dec. 1st, 2018|11:16 pm]
[Tags|, , , , ]
[music |Budhaditya Mukherjee - rāga chandini kedar]rait klik → vjū imidž = full rezolušn
linkpost comment

makrōentomofīliem [Nov. 28th, 2018|08:20 pm]
[Tags|, , ]
[music |Amadou Coly Sall]

iezūmo vaboļus

link2 comments|post comment

kreisais [Nov. 28th, 2018|07:02 pm]
[Tags|, , , , ]
[music |Lia Tianhua]


āķis


rait klik → vjū imidž = full rezolušn
linkpost comment

stūra skatiens [Nov. 25th, 2018|05:25 pm]
[Tags|, , , , ]
[music |sima bina]rait klik → vjū imidž = full rezolušn
link2 comments|post comment

18.11.1989 [Nov. 18th, 2018|12:01 am]
[Tags|, , , , , , ]
[music |napalm death - from enslavement to obliteration]


+4 )
link5 comments|post comment

sestdiena, trīspadsmitais okōbris [Nov. 16th, 2018|05:39 pm]
[Tags|, , , , , , , , ]
[music |Baly Othmani & Steve Shehan - Kel Akalin]rait klik → vjū imidž = full rezolušn
link4 comments|post comment

svētdienas miglasceļi [Nov. 6th, 2018|04:14 pm]
[Tags|, , , , , ]
[music |Nikhil Banerjee]rait klik → vjū imidž = full rezolušn
link2 comments|post comment

barōna augstiene II [Nov. 1st, 2018|06:06 pm]
[Tags|, , , , , ]
[music |Snehasish Mozumder]rait klik → vjū imidž = full rezolušn
link7 comments|post comment

barōna augstiene I [Nov. 1st, 2018|05:53 pm]
[Tags|, , , , , ]
[music |Snehasish Mozumder]rait klik → vjū imidž = full rezolušn
linkpost comment

džokers velkomē mītavā [Oct. 31st, 2018|04:30 pm]
[Tags|, , , , , ]
[music |aphex twin - syro]rait klik → vjū imidž = full rezolušn
linkpost comment

pigeonator lookin' down on ya [Oct. 31st, 2018|02:39 am]
[Tags|, , , , , , , ]
[music |nirmala rajasekar]rait klik → vjū imidž = full rezolušn
link2 comments|post comment

ķieģeļi & medus [Oct. 25th, 2018|01:38 am]
[Tags|, , , , , ]
[music |Gamelan Kjahi Kaduk Manis]rait klik → vjū imidž = full rezolušn
link4 comments|post comment

dārzs 102 [Oct. 19th, 2018|07:20 pm]
[Tags|, , , , , ]
[music |Звуки Му - Серый Голубь]

rait klik → vjū imidž = full rezolušn
link4 comments|post comment

levitate the autumn [Oct. 19th, 2018|04:32 pm]
[Tags|, , , , , , ]
[music |muslimgauze - observe with sadiq bey]

rait klik → vjū imidž = full rezolušn
link1 comment|post comment

october o'clock [Oct. 19th, 2018|02:20 pm]
[Tags|, , , , , ]
[music |muslimgauze - mullah said]

rait klik → vjū imidž = full rezolušn
link2 comments|post comment

metāls & hlorofils [Oct. 15th, 2018|03:09 pm]
[Tags|, , , , , , ]

rait klik → vjū imidž = full rezolušn
link2 comments|post comment

rūsa & čiekurs [Oct. 15th, 2018|03:03 pm]
[Tags|, , , , , , ]
rait klik → vjū imidž = full rezolušn

linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]