Pārdomas par šo un to [entries|archive|friends|userinfo]
viss

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 27th, 2007|11:13 pm]
[šīs dienas doma: |labāk, kā vakar]

Nupat izsecināju ,ka nav nekāda jēga likt kko iepriekš sarakstītu, nemainītu šeit, jo viss ir jāparlasa, jāpapildina un nedaudz jāpārvedo. Bet tam nav laika patlaban. Prieks, par to, ka ārā ir tik jauki laikapstākļi. Man vienmēr dabas stihijas ir patikušas...
linkizsaki domu

Reliģija [Nov. 26th, 2007|08:32 pm]

Ir jau sakrājies šis tas, kas vēl nav pateikts, tamdēļ iesākumā sākšu ar jau sarakstītu svarīgu domu publicēšanu.


Vai bībeles 10 baušļi ir apzināti radīti 10?

 

Jā, baušļu skaits ir apzināti palielināts līdz 10, lai vieglāk pievērstu primitīvos un neizglītotos (lai neteiktu stulbos) cilvēkus kristīgajai ticībai.

 

 

Ir tieši 10 baušļi, jo skaitlis 10 ir decimālās sistēmas pamatā, ir apaļš un skan nozīmīgi. Tas viss, tāpat kā visi no iepriekšējām reliģijām aizgūtie simboli, bija nepieciešami, lai būtu vieglāk piesaistīt primitīvus cilvēkus reliģijai.

 

Es apskatu vecās derības baušļus no loģikas viedokļa (ar loģiku reliģijai vienmēr ir bijušas problēmas).

 

7. Tev nebūs zagt.

8. Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko.

Zagšana un melošana. Abi baušļi patiesībā ir par vienu un to pašu rīcības veidu – negodīgumu. Tātad pietiktu tikai ar vienu bausli „Tev būs godīgam būt.“, lai aizliegtu melošanu un zagšanu.

Turpinot baušļu saīsināšanu, var apvienot arī šos divus:

6. Tev nebūs laulību pārkāpt.

9. Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu.

Šie abi arī aizliedz vienu un to pašu rīcību, šajā gadījumā – neuzticību. Atšķirība ir tikai tāda, ka 9.tajā bauslī iekārošana notiek tikai prātā. Tātad šos divus var apvienot vienā: „Tev būs uzticīgam būt.“.

Turpinot apvienošanu, godīgums un uzticība ir līdzīgas vērtības, tātad varētu būt iekļautas vienā bauslī: „Tevi būs vienmēr godīgam un uzticīgam būt.“.

 

5. Tev nebūs nokaut.

Šis bauslis radīts, tikai un vienīgi, lai kontrolētu cilvēkus, lai viņi ikdienā nenogalinātu viens otru, jo pašai kristietībai nekad nav bijušas problēmas ignorēt šo bausli, lai nogalinātu citādi ticīgos.

10. Tev nebūs iekārot nevienu lietu, kas pieder tavam tuvākam.

Šis bauslis arī radīts tikai un vienīgi, lai kontrolētu cilvēkus, jo iekārošana, teorētiski arī ir daudzu kristīgo karu iemesls. Piemēram, Krusta karos kristīgā pasaule centās dabūt savā kontrolē svēto pilsētu Jeruzalemi. Savā ziņā to var saukt par iekārošanu un arī iegūšanu. Tātad arī šis bauslis atkal attiecas tikai uz parastajiem mirstīgajiem, bet ja pats pāvests dod atļauju, tad ir ignorējams, tāpat kā „Tev nebūs nokaut.“.

Un starp citu – uz ko gan balstās VISAS reklāmas mūsdienās? Tu redzi kādu preci, pakalpojumu un redzi cik tas labs... un vēlies to sev! Tu iekāro to, kas pieder kādam citam. Pat ja viņš tev to vēlas pārdot, tā tik un tā sākumā ir bijusi preces iekārošana, vēlme sev arī tādu dabūt.

4. Tev būs godāt savu tēvu un savu māti.

Šis bauslis ir vēl viena kontroles forma, jo, manuprāt, cieņai pret vecākiem nevajadzētu būt automātiskai, bet gan nopelnītai, balstītai uz to, kā vecāki audzina un izturas pret saviem bērniem.

Tātad šie baušļi ir apzināti radīti, nevis tādēļ, ka kāds neredzams vīriņš ir tā vēlējis, bet lai baznīca spētu kontrolēt cilvēku rīcību (labākais arguments par šo – kādēļ gan visgudrajam dievam vajadzētu radīt TIK idiotiskus un nepareizus baušļus?). Plus vēl fakts, ka bauslis „Tev nebūs nokaut.“ nekādā veidā nav attiecināms uz tā laika Romas impērijas sabiedrību, jo tā bija diezgan civilizēta un likumi bija diezgan labā līmenī – neviens nevarēja vienk. tāpat kādu nogalināt. Bet saskaroties ar kādām primitīvām ciltīm, šis un citi bausļi ļoti labi noderēja, lai atbrīvotu viņus no viņu ierašām un barbariskajām manierēm. Tātad baušļi radīti jau apzināti domājot par to izplatīšanu tālāk un citu tautu pievēršanu kristietībai.

 

1. Tev nebūs citus dievus turēt līdzās man.

2. Tev nebūs Dieva, tava Kunga, vārdu nelietīgi lietot.

3. Tev būs svēto dienu svētīt.

Pirmos 3 var ietvert vienā vissvarīgākajā bauslī: "Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta.”

 

Tieši to arī Jēzus saka Mateja evaņģēlija 22.nodaļā:

36 "Mācītāj, kurš ir augstākais bauslis bauslībā?"

37 Bet Jēzus tam sacīja: "Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta.”

38 Šis ir augstākais un pirmais bauslis.

39 Otrs tam līdzīgs ir: „Tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.”.

40 Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši."

Tātad pats Jēzus, pati bībele (ja uzskatam, ka bībele ir vienkārši sarakstīta, sastādīta grāmata, kas nav balstīta uz 100% neapgāžamiem faktiem) atzīst, ka baušļus var apvienot. Jo baušļi: „Tev nebūs nokaut.”, „Tevi būs vienmēr godīgam un uzticīgam būt.“, „Tev būs godāt savu tēvu un savu māti.”, „Tev nebūs iekārot nevienu lietu, kas pieder tavam tuvākam.” ir ietverti šai pavēlē: „Tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.”.

 

 

P.S. (Sarakstīts vēlāk)

Tātad ko tas īsti viss nozīmē?

Baušļu nozīme ticībā ir pārspīlēta. Ja jau pats Jēzus saka, ka baušļus var aptvert 2os galvenajos, tātad viņš atzīst, ka Dievs ir devis vairāk baušļus nekā vajag? Jo... kāda jēga dot vairāk baušļus kā vajag? Ļoti „loģiski”, kā jau daudzas lietas reliģijās.

Vēl loģiski padomājot...

Ja uzskatam, ka Bībele ir balstīta uz faktiem...

Kāpēc Mozus bija viens pats uz kalna, kad Dievs viņam tos baušļus deva? Kamdēļ ir tādi pravieši? Kamdēļ šie cilvēki bija labāki par citiem? Dīvaini, ka Dievs vērtē cilvēkus dažādi, bet mīl vienādi. Un tā tālāk...

linkizsaki domu

[Nov. 26th, 2007|01:40 am]
Tā Tas sākas.
link1 domas|izsaki domu

navigation
[ viewing | most recent entries ]