klik mī! - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
virginia_bitch

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 28th, 2008|11:11 pm

virginia_bitch
tā vien liekas, ka šobrīd kaut kas slikts notiek. varbūt ne lietu, bet domu pasaulē. tik kluss. un nekur neviena. arī pretējos logos. un uz ielas nekā. un gaisā nekā. ēteris tukšs. visa apmānīta. atstādināta.
gultā elpo segas kalns, kurš nāk virsū kā kāpa.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.