Vika Eksta

Recent Entries

You are viewing the most recent 20 entries

August 18th, 2019

11:43 pm: "Gala un sākuma" neparasto vērienīgumu vislabāk dienasgrāmatā komentējis pats Rainis. Krājumu veido desmit nodaļas. Ievadu Rainis nosacīti dēvē par "Atjēgšanu": "Cilvēks atjēdz, apzinās nepieciešamību meklēt savas esības jēgu." Seko septiņi "Meklēšanas" loki: pagātne, daba, mīla, darbs, sāpes, nāve, vientulība; šiem lokiem tekstā atbilst septiņas krāsas, septiņas dabas balsis, septiņi vainagi. Savā ziņā Raiņa meklējumi atsauc atmiņā Gētes Fausta pasaules izzināšanu Mefistofeļa pavadībā; atšķirība vien tā, ka Raiņa meklētājs, būdams 20. gadsimta personība, ir absolūts vientulis - un viņam savos meklējumos nākas piedzīvot vilšanos. Divas krājumu noslēdzošās nodaļas Rainis dēvē par "Atrašanu": liriskais varonis atrod "dvēsli - dzīves dziņu", "kosmosu - lielo pasauli" un abu šo elementu vienību: " [..] dvēsle sevi pielīdzina kosmosam, aug līdz bezgalībai." Taču pāri visam - absolūtās harmonijas alkas, kosmiskā dvēsele un dvēseliskais kosmoss, bezgalīgais esamības loks, ko nespēj pārraut pat nāve.

July 21st, 2019

08:48 pm: es esmu ļoti priecīga! arī tā var būt :)

July 14th, 2019

01:08 pm: Atkal aktualizējās laika palēnināšanas jautājums.

July 1st, 2019

11:55 pm: man dzīvē ļoti paveicās ar draugiem un iedvesmojošiem cilvēkiem!

05:23 pm: Esmu oficiāli atbrīvota un šoreiz jūtos labi!

June 14th, 2019

03:01 pm: šodien bija episka.
Tuči kak ļudi.

June 11th, 2019

07:38 pm: Un ko jūs dariet, kad Jums gribas nomirt?

June 3rd, 2019

09:01 pm: 15 jūnijā beigsies tumšais periods un sāksies jauns cikls ar daudz mieru un mīlestību. Tas, ka izstāde beigsies 14. ir zīmīgi.

09:36 am:

May 22nd, 2019

10:13 am: Pakoju visas mantas (atkal). Vasaras dzīve tuvojas. Gaidu ar nepacietību.

May 13th, 2019

01:24 pm: Ir pirmdiena. Līst. Un es jūtos jocīgi.

May 4th, 2019

10:01 am: Ļoti slikts sapnis. Man bij jafochee milzīga performance un man nebija pašai savas kameras. Man to iedeva, izrādījās, ka objektīvs ir pilnīgi nepiemērots apstākļiem un nekāda laba reportāža nevar sanākt. Tad viss sākās, bet kameras pogas tapa mīkstās un nespiedaas. Es visādi mēģināju, bet nekas nelīdzēja. Sajutos totāli bezspēcīga un sajūta tikai pieņēmās spēkā. Nejauši pamodos. Biju ļoti priecīga, ka tā nebij īstenība.

April 24th, 2019

11:01 am: Ieva: "Ostīt ziedošus kokus un krūmus aprīlī un maijā ir ne tikai dzejnieku, bet ikkatra pilsoņa pienākums."

April 11th, 2019

12:26 pm: "I was living in a small town in Oregon called Castle Rock. There were only twelve hundred and eighty-one people. But to me, it was the whole world.”

April 4th, 2019

06:20 pm: Mani šodien māc šaubas.

March 29th, 2019

11:21 pm: ES REDZĒJU ZVAIGŽŅOTO DEBESSJUMU. Atkal un atkal tas ir brīnišķīgi.

March 26th, 2019

07:51 pm: Es esmu laimīga kaut arī ja ķermenis uzsūta temperatūru (laikam). Laikam tas saistīts ar visām pārmaiņām un to, ka darbs dzen darbu. Man jāiemācās atkal ieklausīties sevī un atpūsties. Un arī pienācīgak iekasēt.

07:50 pm: Kad beidzot parādās iespēja, pazūd vēlme

March 23rd, 2019

11:43 am: mēģinu iemācīties pamanīt - kas ir tie mikrofaktori situācijās un cilvēkos, kas man var traucē būt pašai sev un likt pēkšņi izpausties savādāk. kaut vai tikai uz īsu periodu. un kurā brīdī es to vispār spēju pamanīt un doties atpakaļ pie sevis

11:20 am: those curly teeth will be a death of me

Powered by Sviesta Ciba