Vika Eksta

Recent Entries

You are viewing the most recent 20 entries

March 26th, 2014

12:28 pm: speciāli larai - aptuveni 2 kļūdas x lappuse


March 11th, 2014

05:00 pm: vakar bija diena bez interneta, nodrukāju tīri labas grafikas.
Šorīt mamma cita starpā atsūtīja arī kļavu sulu plastmasas "Apinīša" divlitrenē un divas stikla ex-šņabja pudeles ar pienu. Tā nu rīts sākās centrālajā autostā un šodiena paiet datorā..

01:09 pm: banaļnika un mistikas sajaukums ar proporcionālām variācijām

01:09 pm:

March 9th, 2014

05:39 pm: skañas mäkonis
tikko rajona mènesnìcä ieskandinäjäm bumerangveidìgos bullroarer instrumentus, ko izgatavojäm pagäjushvasar. loti smieklìgi, kä uz skanju reagèja garämejoshi cilvèki. tie instrumenti drìzäk skan kä späres vai helikopterìshi (respektìvi tä skanja rajona publiskai telpai ir gana neierasta) un, kad tos griezh patumshä laikä, tad tos nav iespèjams ieraudzìt. sanäk täds jocìgs skanjas mäkonis

Current Music: bullroarer
Tags:

March 8th, 2014

11:38 pm: Roberto Fernández Ibáñez. no cikla "rara avis" jeb retie putni


09:14 pm: Iespējams, ka no darba brīvajā laikā Nils U. manīts griežam vecas apsveikumu kartiņas un taisot sieviešdienas kolāžas.

ielās lielā skaitā manītas parastās astotā marta ainiņas ar večiem, tulpēm un dažādām pudelēm.

Secināju, ka mani šie svētki atstāj vienaldzīgu, pat drīzāk nepatīk, kaut gan agrāk vienmēr ilgojos, lai kāds apsveic. Laikam tieši tāpēc šogad apsveikumi birst no visām malām.

 tika atrasts arī žanram atbilstošs video, kur ""mužiki tancujut"  

http://www.youtube.com/watch?v=SMKQkkZBCQw


March 6th, 2014

07:43 pm: Istanbul not Constantinopol
http://www.youtube.com/watch?v=Wcze7EGorOk

Tags:
05:58 pm: kaudze harmonijas

March 5th, 2014

05:24 pm: sagaismots fotopapīrs

ieliku tumblrā mini albūmu ar šitiem04:45 pm: atkal vecā sajūta,ka nekur līdz galam neiederos..

March 3rd, 2014

07:26 pm: šodien pie miskastes atradu klavieres "Annele"


March 2nd, 2014

09:53 pm: vakar bijäm ar Lìvu uz negaidìti psihodèlisku bezmaksas film noir seansu ksunì (1946 gada filma "the dark passage"). Shovakar aizgäju noskatìties Polanska "china town" un biju loti vìlusies projekcijas kvalitätè. Tas, ka pie mums visu räda no dvd ir vairäk kä ok, bet nu tas projektors bija kaukäds izfokusèts un visu rädìja pusblurä, turklät, smagi dzeltenìgu. Diez, vai käds no skatìtäjiem to pamanìja?

12:56 pm: Vakar nejaushi aizrijos ar aukstu dushas ùdeni un tä fiziskä ùdens sajùta degunä uz brìdi nosùtìja mani bèrnu dienäs, kuras pamatä pavadìju nirstot ezerä. radäs nevis domas vai mentälas asociäcijas, bet tìri fiziskas sajùtas. tä vèl nebij gadìjies

11:42 am: aiz sienas skatäs bojeviku. es mazgäju grìdu. pusistaba aizkläta ar negatìviem, tomèr bùtu jäsakärto. priecäjos, ka nepieteicos erasmusam, jo uz kädu brìdi noticèju, ka man to vajag un bija stresa sajùta

11:22 am: vai Tu spèj saskatìt kauko, nepinoties värdos? Bez värdiskiem starptèliem?

March 1st, 2014

09:45 pm: pashsarazhoklis

09:21 pm: vai es varètu bùt pashripoklis (samokats)?

February 28th, 2014

08:59 pm: šajās brīvdienās labprāt kaut kur aizdotos vakara ceļojum;a/pārgājienā!

February 27th, 2014

01:38 pm: Ināra skalda malka


Powered by Sviesta Ciba