viestards ([info]viestards) wrote on October 16th, 2009 at 02:46 pm
atpakaļ drēgnumā
Lai nu kā negribās, esmu atgriezies no ceļojuma pa Portugāli.

Daudz saules, siltuma, portvīna, skaistu skatu, okeāna un jauku cilvēku.


Iespaidi daudz un ļoti jauki, ceru kaut kad arī uzskribilēt kaut kādu aprakstu un atlasīt kaut cik no tās bilžu kaudzes, kas patreiz ir.
Kas tā par dabas parādību, kas patreiz aiz loga darās, gan man patreiz nav īsti skaidrs.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.