viestards ([info]viestards) wrote on September 30th, 2008 at 04:40 pm
Van Canto- Hero


Iedomājaties, kas notiktu, ja Cosmos pēkšņi kļūtu vīrišķīgāki un iedomātos padziedāt metāla klasiku (un arī dažas savas dziesmas) a capella?
Nu aptuveni tas, kas ir Van Canto, bet droši vien sliktāk.
Popsa jau ir, bet jautri :)

Mana vietne
Straujā daļa
Tags:
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.