viestards ([info]viestards) wrote on August 15th, 2007 at 03:33 pm
es izlasīju pavisam labākās, ko visiem rādīt.
Pievienoju vēl dažas kur jūs esat redami un iemetu:
http://viestards.tosteris.com/brutal_assault/
jāapskatās, varbūt vēl kādu var uzlabot līdz rādāmam stāvoklim
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.