velvet_dreams' Friends [entries|friends|calendar]
velvet_dreams

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[26 Nov 2022|06:09am]

unsend

[izdziivotaaja]
[ music | R.A.P. - Nekas Vairs Nav Tā ]

16 gadi un joprojām ik pa laikam maisies manās domās un sapņos. Tiešām tik sen tas bija?! Mēs ar mūsu 100 un 1 kļūdu, bet tad mēs nemācējām citādi un varbūt pat labi, ka tā.

Kā Tev iet? Vai esi laimīgs?

post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]