Zeltzibeņi jaunus prāta plašumus šķels
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 1 most recent journal entries recorded in valts' LiveJournal:

    Saturday, May 16th, 2020
    12:05 am
    Kur gan zudis mans saturs
    Vēl nesen tas te vēl bija. Vēl nesen mani darbi citu prātus sagrozīja. Tagad viss tukšā. Lai svabads šī žurnāla gars!

    Current Mood: crazy
About Sviesta Ciba