pusdienlaiks varšauerštrasē - Day

Thursday, May 17, 2012

11:49PM - A

šodien bija tā retā reize, kad man mugurā bija kaut kas, kas no rīta karājas uz kresla, un laikam es varu neturpināt.

nevaru neatzīmēt, ka meitene ar gariem matiem lika pat man jūsties neerti. pie lietam uz kuram var skatīties mūžīgi es noteikti pievienoju šo meiteni uz skatuves. viņai Freids rakstītu poemas.

ļoti ceru, ka kāds man uzdavinās ievadlekcijas Freida psihoanalīzē, kuras ļoti ātri kļūs par manu mīļaku grāmatu. apnika ciest no gaisa trūkuma lasītāvā.

"Baigi laba grupa... nevainīgā marta?"

dvēseliskā harmonijā un mierā, bez liekam simpatijam un pardzīvojumiem es klausos tikai elektronisko mūziku. mīlu tevi, Trentemoller.

(comment on this)
Previous day (Calendar) Next day