unbeliever's Friends
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Below are the most recent 3 friends' journal entries.

  Sunday, May 28th, 2023
  sramgni
  1:55p
  savā dzejā
  Ingmārs Freimanis savā dzejā izmanto kontrastus, pārspīlējumus un paradoksus, lai parodētu sevi un savu dzīvi. Piemēram, dzejolis "Diemžēl darbā" sākas ar banālu situāciju, kurā dzejnieks jūtas slikti un dodas mājās agrāk, bet beidzas ar pārsteidzošu un šokējošu atklāsmi, ka viņš ir miris un atrodas kapos. Šis dzejolis izsmej savu depresiju un bezcerību ar pārslēgšanos no reālās uz fantastisko pasauli. Arī dzejolis "Nu paša sevis uzbrukums" ir pašironisks, jo tajā dzejnieks izteic savu neapmierinātību ar sevi un savu talantu ar retoriskiem jautājumiem un absurdiem salīdzinājumiem. Viņš sevi salīdzina ar vāju ienaidnieku un lūdz atbildes uz nesakarīgiem jautājumiem par dzīvi. Šis dzejolis parodē savu eksistenciālo krīzi un nespēju atrast jēgu savam darbam.
  sramgni
  1:13p
  č
  Čūskas, Bing.
  Saturday, May 20th, 2023
  helvetica
  11:05p
  Также на форуме выступил «z-философ» Александр Дугин, заявивший, что исламские страны «дают нам колоссальный пример отстаивания своей идентичности». Указав на недавно принятый закон «о защите традиционных ценностей», он отметил, что Россия движется в этом же направлении.

  "Мы видим потенциальных друзей и единомышленников в исламской цивилизации» — Патриарх Кирилл призвал объединяться с мусульманским миром против Запада"
  Кирилл прочел лекцию об общности идеалов и важности сотрудничества с мусульманами: «Мы не хотим легализовать "браки" между лицами одного пола. Мы не хотим, чтобы с детства разрушалось нравственное начало через "половое воспитание". Поэтому мы как цивилизация бросаем вызов Западу», — заявил патриарх во время визита в Болгарскую исламскую академию в Казани.

  "Талибы похвалили СССР за вклад в образование Афганистана и выступили на форуме «Россия — Исламский мир"
  Они обсудили взаимодействие образовательных систем РФ и исламских стран. Кроме того, Талибы рассказали о вкладе СССР в образование Афганистана, в частности, в строительство школ и университетов.
About Sviesta Ciba