Atspulgs melnā ekrānā - Laika šķēles [entries|archive|friends|userinfo]
Atspulgs melnā ekrānā

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Laika šķēles [Aug. 10th, 2018|07:47 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[music |Washed out - Soft]

Laika periods, ko atceros kā ļoti labu laiku ir kaut kādā 2014, vai 2015 gada vasarā, kad es strādāju kinoteātrī Edinburgā, bet pēc darba atbraucu ar riteni mājās, uzpīpēju zāli uz balkona, un braucu uz jogu, klausoties divas "Washed Out" dziesmas uz rinķi. Braucu lēnām pa veloceliņu, un vakara saule spīdēja cauri kokiem, es aizvēru acis un ļāvos tās glāstiem, mūzikai, un vingrai, patīkamai ķermeniskuma sajūtai.
Šovasar es strādāju par administratoru kādā Rīgas slimnīcā, braucu mājās ar autobusu un lasu Murakami. Tīri kruta, bet vienmēr jau liekas, ka agrāk bija labāk.
linkpost comment