Atspulgs melnā ekrānā - [entries|archive|friends|userinfo]
Atspulgs melnā ekrānā

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 2nd, 2018|03:30 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Vakar brālis teica ka tā Latvija, no kuras aizbrauci nav tā pati, kas tagad. Negribīgi viņam piekrītu. Izstaigāju Āgenskalna ielas. Mazās bibliotēkas vairs neeksistē, Āgenskalna tirgus ir ciet. Ielas kā nezāles pārņēmušas bezgaumīgas spēļu zāles.
Tomēr neskatoties uz visu, ir labi būt mājās. Te var dzirdēt vēju kokos un pa nakti čīgā sienāži.
linkpost comment