Atspulgs melnā ekrānā - Interesanti [entries|archive|friends|userinfo]
Atspulgs melnā ekrānā

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Interesanti [May. 23rd, 2018|09:41 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Pasaule mainās, tās lielie zobrati čīkst un gaudo ar neapturamu tvaiku. Varbūt, ka man tā šķiet tikai tāpēc, ka paša subjektīvās realitātes audums ir nostiepies līdz plīšanas punktam.
Šodien ieviesu ideju, ka neesmu apmierināts ar savu dzīvi un vēlos kaut ko mainīt. Plūstu pa straumi kā tāda sačabējusi un arvien ātrāk mirkstoša lapiņa.
Ko es gribu mainīt? Ar ko lai sāk?
linkpost comment