uz ielas' Journal [entries|friends|calendar]
uz ielas

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[26 Apr 2019|02:48pm]
Sīpolus liekam?
Umm.. nu minimāli. Tas būs meitenei.
Ā, nu tad es vispār nelieku.
post comment

[25 Apr 2019|11:01pm]
Šodien apsēdos saulē. Nopirku baltvīnu. Youtubē uzliku heavy thunderstorm sounds 4 hours un domāju - vai dalīt kūku ar uzbāzīgu zvirbuli.
post comment

[25 Apr 2019|10:52pm]
22:52 Kā uzsākt šo pārēju?
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]