15.09.2020
Dots simtkājis.
Kura kāja jāpaceļ pēc astoņdesmit devītās?