Times New Roman [entries|archive|friends|userinfo]
Times New Roman

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

and i was like [Nov. 9th, 2017|10:27 pm]
Kāpēc man vajadzīgi paralēli slepenie žurnāliņi - jo es vakar bībera pirmajā videoklipā random kadrā pamanīju dreiku jaunībā un tā noteikti nav lieta, ko rakstīt zem mana pusanonīmā vārda, tādēļ man viņi ir vajadzīgi.
linkpost comment

[May. 2nd, 2017|12:12 pm]
varētu turpināt visu laiku gulēt ar nākošajiem un nākošajiem vīriešiem tikai lai atkal un atkal novērotu to konstanto intereses zudumu
linkpost comment

[Mar. 28th, 2017|08:52 am]
Šis kādā brīdī bija frustrācijas blodziņš un tad visu pārējo lietu arī bet šobrīd gribēju atzīmēt, ka šobrīd ir YAY
linkpost comment

[Mar. 20th, 2017|08:08 pm]
Reti kas besī vairāk kā paralēlo visumu metafora, bet iztēloties, ka es šobrīd kaut kur guļu ar visiem tindera NĒ vīriešiem, tas gan darbojas.
linkpost comment

[Feb. 4th, 2017|12:34 am]
google knows i'm miserable now
linkpost comment

[Jan. 24th, 2017|09:54 pm]
based on loves
linkpost comment

[Nov. 25th, 2016|10:49 pm]
linkpost comment

[Nov. 11th, 2016|10:57 pm]
Man patīk reizi mēnesī vai divos apmeklēt savas paralēlās sviestenītes (piemēram šo), izlasīt un komentēt vecos ierakstus un publiskot slepenos.
linkpost comment

[Nov. 2nd, 2016|12:06 am]
a thousand halos fill the sky
linkpost comment

[Sep. 23rd, 2016|07:00 pm]
Kā vispār organizēt visu post-abortu vecumā ar ierobežotiem resursiem.
linkpost comment

[Aug. 29th, 2016|08:52 pm]
To be, in the grass, in the peacefullest time,
Without that monument of cat,
The cat forgotten in the moon
linkpost comment

[Jul. 31st, 2016|09:04 pm]
for every boutique hotel and espresso bar there’s a rattlesnake in your Birkenstock
linkpost comment

1500km jeb mīlestības robeža [Apr. 26th, 2016|05:52 pm]
linkpost comment

[Apr. 24th, 2016|09:05 pm]
deepthroating a burrito
linkpost comment

[Apr. 20th, 2016|02:45 pm]
I may never become a completely whole person, but I may have a shot at becoming three fourths of a person. Three fourths of a person isn't bad
linkpost comment

[Apr. 18th, 2016|02:48 pm]
Varbūt kādreiz beigsies ciešanas, bet ziema nebeigsies nekad.
linkpost comment

[Apr. 16th, 2016|03:44 pm]
Izdomāju dažādus iemeslus un metaforas par patiku pref fiz. sāpēm, bet tas neko nemaina
linkpost comment

[Apr. 13th, 2016|10:36 pm]
Pamodos ar jaunām sāpēm, interpretēšu kā sekas jaunam skillam
linkpost comment

[Apr. 7th, 2016|08:32 am]
Easter parade sapnis ar visādām mammām
link1 comment|post comment

[Apr. 6th, 2016|10:11 pm]
stulbi draugi ir soooo cockblock
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]