tizliba's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 1 most recent journal entries recorded in tizliba's LiveJournal:

  Sunday, March 24th, 2019
  5:10 pm
  Vai nav bisku divaini sis saukt par svetdienam ja netici dievam
  Labdien vai labvakar! Vai pieci jau skaitas pie vakara?
  Rit japrezente grupu darbs par perlu zvejnieku
  gribu nosauties
  paldies un arlabdienu vai arlabvakaru
About Sviesta Ciba