Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
doma 
15th-Apr-2019 01:52 pm
varbūt man vajadzētu kaut ko par bēgļu tematiku uzrakstīt satori? ir daudz kas sakrājies. un pa oficiālajiem kanāliem to izlaist nav iespējams - bet galu galā, es taču strādāju ar komunikāciju, nevis antikomunikāciju, ibiomaķ!
This page was loaded Apr 23rd 2019, 9:19 pm GMT.