Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
pol lv 
7th-Nov-2018 02:52 pm
jkp un kpv. mēs to jau sen bijām pelnījuši, vai ne?
Comments 
7th-Nov-2018 04:56 pm
mēs esam to vērtas
This page was loaded Nov 16th 2018, 8:18 am GMT.