Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
varbūt labi, ka man nav tāda baketlista... 
10th-Oct-2018 11:34 am
This page was loaded Dec 9th 2018, 9:12 pm GMT.