Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
wow! grigule, izrādās, ir rebele!!! =) 
14th-Sep-2018 01:20 pm
Comments 
14th-Sep-2018 03:14 pm
par ko viņi balso? par šņabi?
14th-Sep-2018 03:18 pm
Roberts laikam nedzer, mauka
14th-Sep-2018 06:37 pm
bet viņš ir lojāls!
This page was loaded Feb 23rd 2019, 2:24 am GMT.