Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
viss tik pareizi, un mirdz 
13th-Sep-2018 01:36 pm
diasporā netiks ieskaitīti tie latviešu bērni, kuri nebūs pieņēmuši latvijas pilsonību.

bet vot mūsu sabiedrības pamatvērtībās ietilpst vāvuļojumi no jēzus - kurš bija ārlaulības bērns un migrants.
This page was loaded Nov 20th 2018, 12:50 am GMT.