thats_that - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
thats_that

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oct. 6th, 2019|07:19 pm

thats_that
daudz viņus klausos,mīļākā grupa,
bet nekad nebiju skatījies viņu video klipus.
diezgan oriģināls salikums.
ASMR dīvains stafs, biš pervy if you ask me. iztēle ir spēcīga lieta,
bet es tam esmu pārāk vecs un tramīgs. šķiet skaņas mani vairāk biedē/creepo,
nekā vizuālas lietas.

link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: