Fri, Jan. 22nd, 2021, 04:01 pm
[info]tethys_: Borderline personality disorder

Nu tā... man nu ir atzinums, ka ir vidēji smaga depresija un viegli izteikta robežstāvokļa personība. Par to viegli izteikto es gan nezinu, jo to, ka es "neizskatos pēc..." psihiatre izteica 10min pēc manis ieraudzīšanas. Tas liecina par diezgan nenopietnu un stereotipisku uztveri, bet galvenais, ka mana pašdiagnoze tomēr tagad ir konkrēti apstiprināta. Kāpēc svarīgi? Es gribēju arī profesionālu skatu no malas, tāpēc ka man jau interesēšanās par šo "personības nekārtību" ir daudz palīdzējusi sevi saprast. Galvenokārt saprast, kā es nonācu pie tā, pie kā nonācu. Kāpēc nepareizas un pārmērīgi lietotas zāles izsauca man tik neadekvātus un galvenais - ļoti specifiskus - atmiņas traucējumus un vispārēju apjukumu, kas tika translēts kā speciāla, ļaunprātīga manipulācija. Tā kā kaut ko tādu es par sevi vairs dzirdēt nevēlos nekad, tad nopietni esmu ķērusies pie izpētes, mācībām un pārmaiņām. Tuvākajos mēnešos, kad būs nosegti visi izdevumi par pārvākšanos (trūkst dažu ļoti vajadzīgu mēbeļu un iekārtu, dekorēšana šobrīd ir otrā plānā), pieteikšos arī pie psihoterapeita.
Jūtos atvieglota, ka diagnoze ir uzstādīta, ka tā man jau palīdz sevi saprast, arī saprast kā es izskatos no malas un kāpēc saņēmu tik naidpilnu uzmetienu tieši pēc solījumiem vienmēr būt man blakus, lai kas notiktu. Netaisos vairs nevienu ielaist savā dzīvē tā, kā to darīju iepriekš, lai gan šī apņemšanās var mainīties, taču man ir palikuši vēl mīļi cilvēki un var uzrasties citi. Es negribu viņus sāpināt, un negribu, lai viņi sāpina mani.
Es ticu, ka būs labāk.

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: