Thu, Nov. 19th, 2020, 09:48 pm
[info]tethys_: Reti jēdzīga saruna

Ja tiek ieteikts iet projām no neveiksmīga darba vai attiecībām, tad kāpēc visi tik ļoti ceļ haju par iešanu prom no neizdevušās dzīves?
Prieks saņemt atbildi "atbildes man nebūs", nevis "ai, ai, ko tu runā, kas tas tāds, tik daudz kāpēc dzīvot, kā tā var vispār runāt, varbūt uzēd šokolādi".

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: