Fri, Oct. 2nd, 2020, 12:35 pm
[info]tethys_: Covid

Es ļoti reti esmu kādam tā brutāli vēlējusi nāvi, bet šodien, uzzinot, kas ir saslimis ar covid, es to novēlu. Tā ka no visas sirds.

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: