Fri, Oct. 2nd, 2020, 01:05 pm
[info]neetiski

Drīkst izstastīt. Es nesen izstāstīju, bet pašam jāstrādā. Es domāju vienu ezo metodi, kurā,parasti, iet atpakaļ iepriekšējās dzīvēs, bet var iet arī uz notikumiem šajā vai hipnozi.

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: