Sat, Sep. 12th, 2020, 09:44 am
[info]p_petersons

Aizmirsu "fun" facts: Lēdijai Gāgai un Mailijai Sairusai arī ir hroniskas sāpes saistībā ar gurniem. Gāgai bija trauma un Mailija pārstiepās jogā.
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: