Fri, Sep. 11th, 2020, 06:58 pm
[info]p_petersons

Hm'k. Nu, zinu, ka [info]nistagms ir hroniskas, neizskaidrojamas sāpes, kurām varētu būt kāds sakars ar mugurkaulu un zinu meiteni, kurai aiz emocionāliem pārdzīvojumiem iestājas kāju paralīze. Par abiem gadījumiem ārsti vai nu plāta rokas, vai runā bullshitu.
Bet nujā, varbūt man zināmie gadījumi nav vispārināmi un iespaids par Tavām lietām no ierakstiem nav pareizs.
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: