Fri, Sep. 11th, 2020, 02:13 pm
[info]tethys_

Problēma, ar kuru es sastapos, ir reta, nekad neesmu dzirdējusi, ka tāda vēl kādam būtu. Tie ir specifiski stiepšanās vingrinājumi, kurus nav jēgas te aprakstīt.

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: