Fri, Sep. 11th, 2020, 01:42 pm
[info]p_petersons

Bišķiņ tāds tīzeris - "atrisināju savas veselības problēmas ar 1 vienkāršu lietu", bet nepasaki, kas tā ir. Varbūt padalīsies, moš vēl kādam noderēs?
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: