Sun, Aug. 30th, 2020, 11:34 am
[info]tethys_: Politiskais prieks

Negaidiju, ka cilvēki tik aktīvi būs likuši krustiņus tieši Progresīvo kandidātiem, un ka šī partija pat apsteigs savus apvienības biedrus. Es nezinu, ko tas mainīs Rīgai, bet tas pierāda, ka Latvijas iedzīvotāji sāk izvilkt galvas no konservbundžām ar tīrām latvju šprotēm.

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: