Sat, Aug. 22nd, 2020, 12:47 pm
[info]tethys_: Nejēdzīgā pašsajūta

Kad kaut kas saiet grīstē, man diemžēl nervi mēdz izdomāt visādus pigorus. Nelabu dūšu, nespēju koncentrēties, vājuma sajūtu un citas huiņas, kas nu nekādi nepalīdz. Gribētos to visu vienkārši nolikt malā, bet diemžēl nekas tur nesanāk, jo pie noteikta līmeņa pārvarēt un iet tālāk nav iespējams, arī domas ar ko foršu novērst nevar.
Vēl un vēlreiz nāk prātā viss, kam man būtu jābūt vai kas es gribētu būt, un kas es neesmu, jo visām pārmaiņām un attīstībai ir robežas, kuras pārkāpt vai nu nav iespējams pavisam, vai prasa pārāk lielus upurus. Piemēram tādus, ka es vairs sevi nepazīstu, nemīlu, negribu būt es.
*
He is so much more than me
More than I will ever be
My better me, my better me
He's not like me
My better me
Is not so mortified
Fucked up inside, but that ain't me
That's just my better me

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: