Fri, Jan. 3rd, 2020, 01:57 pm
[info]tethys_: 2020 mērķi

Man nav tālāku mērķu par nākamo yt video.
Kaut kas, ko es kādā brīdī varētu gaidīt notiekam, ir kāds meiteņu vakars, kāds ezotērikas pasākums un kad susurs atkal atbrauks ciemos. Viss pārējais ir pilnīga nejēga, nebūtība un bezmērķība. '
Kad vairs nav mērķa, kas bijis teju 30 gadus, es nekādi nespēju pārinstalēties. Es nezinu, ko es gribu. Es neko negribu. Ir tāds tukšums, ka liekas vajadzēs vēl 30 gadus, lai to aizpildītu. Man ir laiks, man ir kaut cik naudas, bet nekas neliekas tā vērts. Varu izklaides nolūkos pirkt kaut kādus sūdus, bet tas viss ir tie paši video. Bezjēdzīgi, laika nosišanai.
Es nezinu, kāds būs šis gads. Es to neredzu. Tā vienkārši nav manā priekšā.
Var gadīties, ka kaut kas notiks, bet pašai man nav nekādu iespēju tajā kaut ko piepildīt.

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: