[icon] Par Tekstiem - 2
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.

Subject:2
Time:17:59
Pirmā nedēļa ir veiksmīgi aiz muguras. Ir skaidrs – projekts ir jāturpina.

Noteikumi līdzīgi kā iepriekšējā nedēļā. JS lasīs MV ieteikto MIT filozofijas profesores Judith Jarvis Thomson eseju A Defense of Abortion un iedziļināsies mūžsenajos jautājumos par dzīvības vērtību un personas rašanās priekšnosacījumiem. MV savukārt lasīs JS ieteikto starptautisko attiecību teorētiķa Robert Cox zinātnisko rakstu Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory un domās par marksisma ideju pielāgošanu valstu savstarpējām attiecībām.

Ledus ir sakustējies, kungi. Turpinam.
comments: jā, lūdzu? Previous Entry Tell A Friend Add to Memories Next Entry

[info]paredzams
Link:(Link)
Time:00:01
Fail.

Jums tie piecīši ir jādod man, jo es visu nedēļu gaidīju ierakstus.
(Reply to this) (Thread)


[info]teksti
Link:(Link)
Time:15:23
Ļoti atvainojamies.
Tehniska rakstura problēmas un debašu turnīri.
(Reply to this) (Parent)

[icon] Par Tekstiem - 2
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.