SWIM's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 2 most recent journal entries recorded in SWIM's LiveJournal:

  Friday, December 1st, 2017
  11:01 am
  visi vieni visiem velniem nevis visus vecus vilkus vismaz ventas vilnis mīla ķīla nīla ģīga fleitē kleitā kustās salmi kastes ropaži rumbula taksis tup traukā taču tam nav maizes malā, ok atļaujiet man mēģināt vēlreiz, es mēģināšu neskatīties uz taustiņiem, tie pārāk novērš uzmanību no būtiskā mazās dienas vecais velns vecums vecs, uz redzēšanas, es vairāk negribu redzēt neko no tā visa
  Thursday, June 15th, 2017
  11:24 am
  true swim
About Sviesta Ciba