nāves pienākums

Feb. 20th, 2012 | 18:21
mood: mortālistu propaganda

Iedomāsimies, ka izgudrots līdzeklis mūžīgās veselības (un sekojoši - jaunības) saglabāšanai bez jebkādām veselības blaknēm. Uz šī fona jautājums.

Vai tu domā, ka tev ir pienākums mirt? (jebkad, jebkā interesēs, jebkādiem mērķiem, etc.)
Kāpēc?Poll #18848 Vai tev ir pienākums mirt?
Open to: All, results viewable to: All

Vai tev ir pienākums mirt?

View Answers


2 (20.0%)


6 (60.0%)

...
2 (20.0%)

Link | Leave a comment {8} | Add to Memories