sniegabrist [entries|archive|friends|userinfo]
sniegabrist

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 17th, 2017|12:05 pm]
šorīt pa pusstundu, cik līdz fakultātei aizsoļot, izdomāju piecus cibas ierakstus, un tas bez iepriekšējā, kas plānots nebija; rakstāmais noskaņojums. Var just, cik ļoti, ļoti velk darīt citas lietas, ne piektdienas eksāmenu, ha.
Link2 comments|Leave a comment

dienas atradums [Jan. 17th, 2017|11:35 am]
Ergo - Yet but
tur video, bet te dziesma

atradu pat nemeklējot. Tas ir, meklējot ko citu; šiem, izrādās, ir albums Quality Anatomechanical Music Since 2005, tā sasmaidījos, ka obligāti jāievērtē. Dronīgs trombons, tekstūra, kā lai pasaka, kā krītam; patika.
LinkLeave a comment

dienas atradums [Jan. 14th, 2017|06:22 pm]
Dora the Destroyer
2015: The Singularity is an instrumental concept album about a young robot that never gave up on his dream to destroy the human race.

2016: Dependent Secondary is an instrumental concept album about a young girl that never gave up on her dream to destroy all robots.

robota plāns ir apturēt skābekli un apziņu un ražoties.
meitene ir pēdējā palikusī, uztaisa ierīci robotu iznīcināšanai; viņu pašu gan nogalina, bet ierīce arī nostrādā.

mūzika gan nepatika.
bet, šķiet, djent ir žanrs, vai vismaz sāk par tādu kļūt. Nav laika pētīt tālu
Link1 comment|Leave a comment

adulterant [Feb. 14th, 2016|10:04 pm]
Mary had a little lamb
And when she saw it sicken
She shipped it off to Packingtown
And now it's labeled chicken.
- - -
mans prieks ir incidentisks /Z
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]