mist kast [entries|archive|friends|userinfo]
sniegabrist

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

labvakarr [Feb. 21st, 2017|10:27 pm]
Blixa Bargeld - Somewhere Over The Rainbow
tā tāpat nekad nav bijusi nedz gaiša, nedz silta dziesmiņa. vāu,
nekas, saldus sapņus!
LinkLeave a comment

lūk lūk [Feb. 21st, 2017|03:30 pm]
A large number of [these] irreproducible studies may have never been published if peer reviewers that were unable to evaluate the statistics "just told the editor they don't feel qualified to evaluate the study's statistical argument, and that a formal statistical review is needed,"R.Tractenberg

vēl par godprātību un jautājumu & atbilžu formulēšanu; duly noted, citam brīvam vakaram.

- - -
bet vispār, mēnesis nobumbulēts, un rīt kd UN teātris, gandrīz nepelnīts, šisvakars jāstrādā, smuki snidzina!
Link2 comments|Leave a comment

[Feb. 19th, 2017|07:01 pm]
Roslings, izrādās, (jau desmit dienas kā) miris.
LinkLeave a comment

[Feb. 19th, 2017|10:21 am]
pankūku cepamais noskaņojums

labrīt
LinkLeave a comment

[Feb. 15th, 2017|10:38 pm]
vispār es bradāju meklēju ko niknāku, bet vakarā vienpadsmitos nekas cits rokā nedosies, kā tik tāds spocīgi jauks žūžū. Vakara pasaciņai: Fond of Tigers
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]