[iCE2] - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
[iCE2]

[ website | Kino Kults ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Ņindza-Ubijca Jan. 22nd, 2010|01:47 pm

snake
Pēdējā laika stingrākais treileris filmai "Ninja-Assassin":


http://kino.kults.lv/?p=1382

Filma droši vien, ka sūds, un sen jau kā iznākusi, bet tas viss ir mazsvarīgs, jo treileris vienkārši rullē (labā nozīmē).
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.