Sinister Nexion - Chao ab Ordo
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 1 most recent journal entries recorded in sinisternexion's LiveJournal:

  Sunday, September 17th, 2017
  9:58 pm
  Visiem Nexiona Biedriem, un Drekiem!
  Mēs mainām savu atrašanās vietu drošības apsvērumu dēļ, turpmākās koordinātes tiks paziņotas personīgi katram biedram, mūsu Dialektikai jāturpinās, mūsu mērķis tuvojas zenītam nekomentēt šo ierakstu, bet sazinieties personīgi ar mani vai ar vienu no Mentoriem kā jums tika norādīts iepriekš mūsu sanāksmē!
  444

  Current Mood: accomplished
About Sviesta Ciba