Hidden's Journal [entries|friends|calendar]
Hidden

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[14 Aug 2003|04:19pm]
Sodīt, Sodīt, Sodīt, Sodīt, Sodīt.
5 comments|post comment

[12 Jul 2003|08:30am]
Wish I was too dead to cry
2 comments|post comment

[19 Jun 2003|07:55pm]
shatter
Magic Number16
JobDespot
PersonalityThe Glass Is Half-Full!
TemperamentAll Bark, No Bite
SexualIf I Have To
Likely To WinThe Respect Of My Colleagues
Me - In A WordUnique
Colour
Brought to you by MemeJack

post comment

[16 May 2003|07:57pm]
post comment

[03 May 2003|03:54pm]
Ņem mani līdz
2 comments|post comment

[15 Apr 2003|04:33pm]
Smaidi un aizmirsti
2 comments|post comment

[10 Apr 2003|04:42pm]
Es gribu redzēt Tevi mocoties...
sāpēs.
4 comments|post comment

[09 Apr 2003|08:24pm]
Krimināl tango
post comment

[09 Apr 2003|03:37pm]
A vo shitas man tikko ieduura :/
post comment

Well... [09 Apr 2003|02:10pm]
Ienīdīšu vai mīlēšu bet tik un tā Tu būsi mana draudzene..
Man Tevi neizmainīt- ar to jāsamierinās..
Aizbēgt man?
Tu man daudz ko nozīmē..
tas sanāk paslēpšos un visus novērošu no malas?
Piedod bet nu šodien es ienīstu un man sāp..
3 comments|post comment

[07 Apr 2003|10:05pm]
Saldus sapņus Tev tur...
uz citas planētas ;)
swiit driimzzzz....
post comment

[07 Apr 2003|09:08pm]
Sajust Tevi
nepieskarties..
post comment

[07 Apr 2003|08:57pm]
ee nu kur pazūd mans prieks?
Pati atkal sāku ielsīlgt atpakaļ vecajās sliedēs, un būt saskumusi, un vēl cenšos tajā pašā laikā mācīt citus kā dzīvot.
hmm.
drīxtu vaitad es tā izrīkoties?
post comment

[22 Mar 2003|01:41pm]
Bļāāāāāāā...
Kur tā greizsirdība var šitā mocīt?
mirstu vai nost no greizsirdības bet palikšu dzīva- zinu
bet esmu greizsirdīga tik un tā!
... :((((((((
42 comments|post comment

[21 Mar 2003|06:34pm]
vismaz Te es Tevi redzu kādu vēlējos ieraudzīt tur...
Te Tu saki ko vēlējos dzirdēt tur...
Te labāk pasaulei...
Te Tu esi tāds kādu es Tevi gribēju
Te Tu esi tāds kādu man Tevi vajadzēja..
Gribēju Tevi sev
Vismaz redzu...
Redzu tādu kādu vēlējos redzēt tur...
post comment

[21 Mar 2003|12:38pm]
Nekustīgās bildēs viss ir skaisti..
3 comments|post comment

[18 Mar 2003|10:17pm]
Bet tu turi acis ciet, lai laime nepāriet..
5 comments|post comment

[16 Mar 2003|10:55pm]
Zem karstas dušas nostāvēju pusstundu ,...
sajuuta laba,...
Itkā vsiu no sevis nomazgātu nost..
tikai gandriiz zemee nokritu aiz galvas reibshanas iznaakot :)
vai ir grūti mainīties?
Vai viegli tēlot to kas neesi?
Izliekties citu priekšā lai Tevi uzskatītu par labāku?
4 comments|post comment

[16 Mar 2003|07:35pm]
Es neesmu patiesa..
vismaz ne pietiekoši.
Es sevi par zemu novērtēju un uzskatu par neko..
Zinu ka tas manā dzīvē man traucē, bet kā lai es mainu savu pašnovērtējumu, ja zinu ka esmu pietiekami laba utt,... bet es sevi uzskatu par lielu neko, kam nav tiesību ne uz ko un ka tā tam ir jābūt,...
Ka man sevi nav jāuztver kā pārējos,...
uztveru sevi kā neko
6 comments|post comment

[16 Mar 2003|12:44pm]
Paslēpties..
2 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]