shallow's Friends [entries|friends|calendar]
shallow

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[24 Sep 2020|11:12am]

zum
Ar jumiķi kaimiņš nevar vien beigt atvadīties. Vispirms atvadījās, tad jumiķis bija aizmirsis visus savus pierakstus un atkal atvadījās. Tagad abi turpina ļerkstēt pie autiņa.
post comment

[24 Sep 2020|08:52am]

zum
Neko nedzēsīšu. Nākamreiz lai vispirms uzzin, kam piesieties, pirms sākt. Pamuļķi.
post comment

[23 Sep 2020|06:29am]

zum
Besī sīkie. Sēdēju ezermalā, nevienam neko ļaunu nedarīju. Turpat ar distanci divi sīkie divdesmitgadnieki vāvuļo. Laikam smukākais bija no kādas Dienvideiropas viesstudents, jo nesmukais stāstīja, ka mēs Vācijā šitā un tā. Tad pēkšņi, prasa, vai šam tagad ir draudzene. Šis sērīgi, ka neesot, higiēnisku iemeslu dēļ. Es gandrīz iespurdzos. Nevarēja nepubliski par tādiem jautājumiem spriest?
post comment

[21 Sep 2020|08:30am]

zum
Vakar uzzinäju, ko tagad vācieši ved zirgu transportēšanas vagoniņos. Tur vairs neved brašos rumakus, tur ved mantas, lai pārceltos uz lētāku dzīves vietu. Skumji.
post comment

[21 Sep 2020|07:19am]

zum
Nu lai tik mudžina visu atpakaļ. Mudžinātāju bars.
post comment

[19 Sep 2020|07:43am]

zum
Mans vīrs uz mani dusmojās, kāpēc es pati nesāku kārtot savas lietas, bet paļaujos uz viņu. Es vismaz vienu gadu dzīves viņam piešķīru. Viņš tiešām būtu aizgājis ar sirdi, ja es pati visu būtu sākusi kārtot un viņš redzētu kāda ir attieksme pret viesstrādniekiem. Tad lai vācieši nebola acis un nešņukst mutautiņos, ka tie, kuri nav dzimuši par vergiem ir nikni.
post comment

[18 Sep 2020|03:52pm]

zum
Laikam visi lēnām jūdzamies. Aizbraucu līdz Rewe un tur divi veči viens otru tā vilka uz zoba, ka es no smiekliem gandrīz vēdersāpes dabūju. Šie rāda viens uz otru un saka, re kāds tu esi, ka par tevi ņirdz.
post comment

[17 Sep 2020|08:02pm]

zum
Visu cieņu autoinspekcijai. Atskrēja pie manis uz māju jaunietis un paši manu SAAB noņems no uzskaites. Es gan pieteicos internetā, nu nekur nav jāvazājas.
post comment

[17 Sep 2020|03:13pm]

zum
Es redzēju Knuta sievas brāļamāsu. Un man jāsaka, ka strunts te ar budžiem, bet austrumu ieklīdeņi, tā ir vāciešu nesalāpītā sāpe. Viņi jūt savu atšķirību, viņi it kā ir, bet tomēr nav pieņemti. Knuts pats rauca degunu, kaut arī acīs neko. Viņa ņemas, daras un jūt, nebūs. Ja nav vēl salaulājušies par spīti diviem bērniem, tad viņi redzēs vellu, ne sievišķi vēlāk. Tā viņiem arī vajag. Cik ilgi var tēlot un izlikties?
1 comment|post comment

[15 Sep 2020|07:30am]

zum
Visur tagad ir modē, ka kā jābūt pateicīgam pat to, kas tev ir. Latvieši un vācieši izdarīja tā, lai man pat īpaši nav jābūt pateicīgai. Tas mani ļoti atbrīvo no pateicības smagās nastas.
post comment

[14 Sep 2020|07:26pm]

zum
Man neko nav pat jādara. Šie stāta cik kluss. Uzreiz budžu traktors metas pūst pie mājas jauno rapsi ar kaut kādu sūdu.
post comment

[14 Sep 2020|07:15pm]

zum
Jäieriebj, lai grūtāk pārdot. Mož naciķiem pārdod.
post comment

[12 Sep 2020|03:21pm]

zum
Gribas uz mežu un sēnēs, bet visu laiku taisās līt un atkal aizbraucu pa veikaliem.
post comment

[11 Sep 2020|03:25pm]

zum
Bet izrēcāmies, ka vairs nevar. Visus jokus zinām. Kādu pusstundu vaktējām provinces idiotus. Un murminājām pīīī.
post comment

[11 Sep 2020|03:02pm]

zum
Pēdējais autoskolas rēķins. Tā kā tētukam gribējās ņemties darīties un tūdaliņu tāgadiņu un pārtraukt braukšanas apmācību. Padārgs tāds nacista, patriota gribulis. 569 eiro.
post comment

[11 Sep 2020|02:40pm]

zum
He, tas onkuls nemaz nav tik nodrošināts. Pētījām mazo poršiņu, pētījām resnu tanti, kura stūķēja mazmazītiņajā bagāžnieciņā iepirkumus. Un šis, ka arī tādu gribētu, jo PS. Es apskatījis to plakano priekšu un teicu, ka, ja ar tādu pīļknābi taranē, tad izskrien jebkuram cauri un mierīgi var aizmukt.
post comment

[11 Sep 2020|11:03am]

zum
Man patīk ka nacīši lūr ar bailēm. Bet daudzi večuki ņirdz man līdzi.
post comment

[11 Sep 2020|10:52am]

zum
Tā idiote pirms diviem gadiem Aldi līda draudzēties. Viņa dzīvo pāri ielai, net tai pamuļķei bija jātēlo draudzība Aldi. Es viņai konkrēti pateicu, Vācijā zog bērnus. Viss Aldi dzirdēja. Pāris reizrs nacistēni apsargi ieslēdza signalizāciju, kad es gāju ārā. Tagad visur ar bailēm lūr virsū. Tā tiem nelgām vajag.
post comment

[11 Sep 2020|10:11am]

zum
Tai budža meitai ar to sunīti tiešām nav visas tases plauktos galvā. Viņa stāv un blenž, cik kurš maišeļus ar plastmasu izmetis. Pati laikam laukā norok. Idiote.
post comment

[11 Sep 2020|05:28am]

zum
Paldies, Hamburgai par pensiju, vismaz kāda no Reperbāņa tiek izglābta no smagas konkurences. Citādi es atvērtu politisko prostitūtu salonu. Pirms pasākuma perverti dabūtu klausīties politiskās runas vairākās svešvalodās, pēc tam atstāstīt.
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]