Āksta piezīmes
Jaunākie 
11th-Aug-2018 02:58 am
Latvijai ir divas problēmas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozarē – speciālistu trūkums un sieviešu trūkums.
© Antra Zālīte.

Patiess prieks, ka IKT nozarē sievietes ir nodalītas no speciālistiem.
5th-Aug-2018 01:40 am
Jenny from Forrest Gump. She gets so much goddamn flak from people who have seen the movie. It's like they tuned out completely at the normal human experience just because they think Forrest is adorable.

Jenny didn't think she was in love with Forrest because she thought she was taking advantage of him the same way her father molested her.

... )

© Random reddits
5th-Aug-2018 01:39 am
The Nazgul Sisters.
20th-Jul-2018 12:01 am
Eventually your goal becomes appearing moral rather than actually being moral.
3rd-Jul-2018 10:32 pm
What is darkness but lurking sun?
What is wall but enslaved stone?
What is glass but tortured sand?
What is song but a call to arms?
What is hate but jilted love?
What is life but death pending?


  - Vampyr

P.S. Visnotaļ patīkams ceļojums, nu jau reizes divas.
17th-Jun-2018 04:42 am
Kopš mans vārds un uzvārds tika izsludināts vienā konkrētā ziņu lentē, esmu atklājis, ka ir lapas, kas sūta e-paštas par pārāk daudziem neveiksmīgiem login mēģinājumiem.
Kāds ir "pārāk daudz" kritērijs - ne vārdiņa.
This page was loaded Aug 14th 2018, 9:26 pm GMT.