sm [entries|archive|friends|userinfo]
sm

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 5th, 2017|07:05 pm]
Es meklēju mīlestību.
Kādu, kurš patiesi vēlētos dalīt savu privāto laiku ar ar mani.
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]