sarma-karma - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
sarma

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oct. 21st, 2010|05:48 pm

sarma
Un patiesībā tam lasim pat nebija laša garša, bet kaut kāda mitruma un sāls garša, kas ieslēpusies zivs konsistences priekšmetā
Link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: