sargtornis - [entries|archive|friends|userinfo]
sargtornis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 30th, 2020|11:00 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
"Jā, jā, welcome, welcome, bet pagaidiet, kad viņi vēl mūsu bērniem skolās sāks mācīt arābu ciparus... Ko tad jūs teiksiet?"
linkpost comment