sargtornis - [entries|archive|friends|userinfo]
sargtornis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 2nd, 2019|02:57 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Tie, kas meet&greet pasākumā ieradīsies grupas oficiālajos T-kreklos, saņems ekskluzīvu Box Set ar "Japan Edition" albumiem, kā arī vaučeru digitālo failu lejupielādei un unikālu kodu, kas dos iespēju pieslēgties grupas performances "live" HD strīmam.
linkpost comment